Curso OBS (Profes YouTubers) – Sesión VI – Streaming – Método 1.