OBS40: Curso OBS (Profes YouTubers) – Sesión V – Replicar pantalla de iPhone/iPad en OBS.

Curso OBS (Profes YouTubers) – Sesión VI – Streaming – Método 1.