Instalaciones «silenciosas» de herramientas de clase

mdt2012


Hola,
Sigo recopilando y verificando instalaciones silenciosas con aplicaciones de clase.

Packet Tracer 5.3.1
packet.exe /silent
packet.exe /verysilent

JDK 7u25
jdk.exe /quiet /passive /qn /norestart

Netbean 7.3.1
netbean.exe --silent

Reproductor VLC
vlc.exe /S

Saludos